.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดกรวยและถวายพานพุ่มสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิยาคม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยได้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นละ 1 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว...และให้ตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัยกราบแม่ เพื่อแสดงถึงความรัก ที่มีต่อแม่.
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เปิดประตูสู่อาเซียน กิจกรรมของนักเรียนในวันสัปดาห์ห้องสมุด และสัปดาห์อาเซี่ยน โดยงานห้องสมุด และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒนธรรม พร้องกับทุกกลุ่มสาระร่วมจัดกิจกรรมารเรียนรู้เชิงบูรณาการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ หน้าลานห้องสมุด ดูเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์นี้
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีรับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด(TRC.VB Harm Prevention) ปี 2559 ของอาสาสภากาชาดไทย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ ฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2559
โครงการดีดีที่หยิบยื่นให้กับนักเรียนคนเชียงราย เพื่อพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนเชียงของวิทยาคมเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สิงห์ปาร์ค เชียงราย กับนักเรียน ม.5 ม.6 จาก ชขว. วกค. บรว. และหซว. เพื่อเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดหลักสูตรจนจบ ทุนรายละไม่ต่ำกว่า 240,000 ตลอดหลักสูตร เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตคนเชียงราย ให้กลับมารับใช้แผ่นดินเกิด ข้อสำคัญนักเรียนต้องมีคะแนน โอเนต ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 โดยมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
ความภาคภูมิใจในผลงานความสามัคคี การแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนเชียงของวิทยาคม การปลูกฝังความเป็นท้องถิ่น ความผูกพันในสายเลือดและความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด ในกิจกรรมหมู่บ้านนักเรียน (โครงการ บ ว ร)ที่นักเรียนแต่ละหมู่บ้าน ตำบล แสดงออกในงานประเพณีเทศกาลเข้าพรรษาของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม 14 กค.2559 https://drive.google.com/folderview?id=0B5v1hEg4GPH_S2UyUGtoR1NSSEU&usp=sharing
ผู้อำนวยการโรงเรียนนำตัวแทนคณะครู นักเรียนไปประกอบพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดโจ้โก้ ซึ่งเป็นสถานที่ที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคมตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านโจ้โก้
โครงการดีดีที่หยิบยื่นให้กับนักเรียนคนเชียงราย เพื่อพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนเชียงของวิทยาคมเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สิงห์ปาร์ค เชียงราย กับนักเรียน ม.5 ม.6 จาก ชขว. วกค. บรว. และหซว. เพื่อเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดหลักสูตรจนจบ ทุนรายละไม่ต่ำกว่า 240,000 ตลอดหลักสูตร เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตคนเชียงราย ให้กลับมารับใช้แผ่นดินเกิด ข้อสำคัญนักเรียนต้องมีคะแนน โอเนต ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30
กิจกรรมห้องเรีบนใหญ่ วันอังคารที่ 12 กค.59 การแนะนำหนังสือน่าอ่านจากห้องสมุดโดยยุวบรรณารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบรางวัล เชิดชูความดีงามประจำสัปดาห์ หลายรายการ รายการแรกมอบรางวัลห้องเรียนที่มีผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมประชุมเต็มตามจำนวน หรือ ร้อยเปอร์เซนต์ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ ม.1/1 ม.4/6
พิธีหล่อเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู นักเรียนประกอบพิธีวันที่ 6 กค.59 และมอบหมายให้นักเรียนผู้นำแต่ละหมู่บ้าน หรือผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนำนักเรียนในหมู่บ้านช่วยกันทำการตกแต่งต้นเทียนเป็นตำบล คือ ตำบลเวียง ตำบลสถาน ตำบลศรีดอนชัย และตำบลอื่น ๆ ซึ่งจะมีพิธีถวายเทียนเป็นลำดับต่อไป
พิธีทบทวนคำปฎิญาน และการสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1 กรกฎาคม 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือไทย ประธานในพิธีให้โอวาท กิจกรรมลูกเสือนับอายุร้อยกว่าปี ถือว่ากิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่า ทรงคุณค่า คำปฎิญาตนที่กล่าวออกมา ให้ยึดถือปฎิบัติตามคำขวัญที่ประทับใต้หัวเข็มขัดเครื่องแบบลูกเสือ "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ต่อไป
 
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการ
 
มีนาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 มีนาคม 2560
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com