.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามโรงเรียนประชาคมอาเซียนศึกษา ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษโดยมีผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในวันดังกล่าว ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ครับ https://goo.gl/AW7uD2
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ลานพิธีที่ว่าการอำเภอเชียงของ และดอยแสล่ง ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ครับ https://goo.gl/XkQTz3
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธาน พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ลานพิธีหอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยปีนี้ทางโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นละ 2 คน ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ครับ https://goo.gl/4uRhKC
ตัวแทนผู้บริหาร สพม.36 รักษาราชการ ผอ.สพม.36 และครูนักเรียน เชียงของวิทยาคม นำเสนอผลงาน การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม Best Practic ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และให้การต้อนรับ ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเปิดการประชุมปฎิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ (สพฐ.สัญจร) เยี่ยมชมผลงานโรงเรียน 10 สค. 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ครับ https://goo.gl/bebjfA
ตัวแทนนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์พลังงานห้องและสุขาภิบาลห้องเข้าอบรม โครงการ Chang to save โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีนายสมชาย วงค์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน..ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ครับ https://goo.gl/YVCvvA
ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (คศ.4)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนาเองเพื่อสู่การพัฒนางาน เพื่อให้การพัฒนาตนเองในการนำองค์กรสู่คุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำแนวคิดสู่การเตรียมความพร้อมสู่การการจัดการศึกษาในโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเพตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแม่ริม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ครับ https://goo.gl/PXQXPQ
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยนักเรียนแกนนำ Ck Ranger โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้อธิบาย วิธีการ การกำจัดขยะ ตามหลักที่ถือปฏิบัติที่เป็น Best Practice ของโรงเรียน ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ https://goo.gl/egWsWe
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอเชียงของ ณ ลานพิธีที่ว่าการอำเภอเชียงของ ในตอนเช้าวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/7ZhUxe
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ https://goo.gl/WD1mWk

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ต่อไป
 
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการ
 
สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com