.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  หน้าหลัก    แนะนำโรงเรียนของเรา 
แนะนำโรงเรียนของเรา
 

 

แนะนำโรงเรียน
* เป็นโรงเรียนในโครงการต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด
   เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๔๘ พรรษา
 
* เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน
 
* เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 
* เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
 
* เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
 
* เป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนสีเขียว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
* เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย กลุ่ม ๔
 
* เป็นสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
 
* เป็นสำนักงานชมรมผู้ปกครองและครูเชียงของวิทยาคม
 
* เป็นสำนักงานชมรมศิษย์เก่าเชียงของวิทยาคม
* เป็นศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น Friend Cornner.
 
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการ
 
มิถุนายน 2560
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com