.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
 

 

 วิสัยทัศน์ 
* โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
* มุ่งมั่นจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
* ปฎิรูปการเรียนรู้
* สู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 

 

 พันธกิจ  
 * จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้บริการอย่างทั่วถึง 
 * พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 * บริหารและจัดการศึกษาตามนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  เป้าหมาย 
*  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการ
 
สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com