.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  หน้าหลัก    ประวัติรั้วม่วงขาว 
ประวัติรั้วม่วงขาว
 

 สถานที่ตั้ง

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕๐ หมู่ ๑๐ บ้านโจ้โก้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ ๕๗๑๔๐ โทรศัพท์ ๐ ๕๓๗๙ ๑๔๓๔ , ๐ ๕๓๗๙ ๑๕๓๖  โทรสาร ๐ ๕๓๗๙ ๑๕๓๗

ประวัติโดยสังเขป

โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยทางอำเภอและราษฏรในพื้นที่ได้บุกเบิกพื้นที่ตั้งโรงเรียนครั้งแรกจำนวน ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๒ ตารางวา ณ บริเวณบ้านโจ้โก้ ติดถนนสายเทิง-เชียงของ และได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนหลังแรกตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วทางอำเภอได้รายงานขอเปิดโรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้รับอนุมัติให้เปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำพิธีเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ มีนักเรียน ๒๓ คน ครู ๓ คน และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๔ปัจจุบันโรงเรียนเชียงของวิทยาคม มีพื้นที่ ๖๖ ไร่ ๑ งาน ๓๔ ตารางวา มีอาคารเรียนถาวร ๓ หลัง อาคารชั่วคราว ๑ หลัง (ปรับเป็นโรงอาหาร) อาคารหอประชุม ๑ หลัง โรงฝึกงาน ๒ หลัง บ้านพักครู ๑๑ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง ห้องน้ำห้องส้วม ๙ หลัง และอาคารอื่น ๆ อีก ๖ หลัง 

 
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการ
 
สิงหาคม 2560
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 17 สิงหาคม 2560
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com