.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   Home page 
General
 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมอื่น ๆ.....

News releases
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการ 
     
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
      ตามประกาศโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยปฏิบัติหน้า ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นทางโรงเรียนเชียงขอ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
      ด้วยทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหนัาที่ธุรการดังต่อไปนี้ ตำแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่
News archive
News Knowledge.
 
เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 
       สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลุ่มรณรงค์สนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในอาเซียน (Asian Dangue Vaccin

 
Image activity
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ https://goo.gl/ZuxSh2
โรงเรียเชียงของวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์เจริญ ไชยเลิศ เป็นประธานในวันดังกล่าว ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่ https://goo.gl/qfGY7L
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้กับ นางสาวหทัยชนก ดาราสว่าง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 (ฝ่ายหญิง) การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดในระดับต่อไป ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/pEQgLr
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานการอบรม PLC กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ยุค thailand 4.0 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีคณะครูจากโรงเรียนในเขตสหวิทยาเขตอิงโขง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://goo.gl/SM9QNH

ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
         

 

ข่าวการศึกษาต่อ
 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน (โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก) จำนวนนักศึกษา 90 คน  ตามรายละเอียด  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคิดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(ควตา) และโครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2558  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่   

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครตรงนักเรียนชนบทเข้าเรียนจุฬาฯ จำนวน59 ทุน (มีพักหอให้อยู่ฟรี+เงินเดือน 5,000 บาท)   ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.enttrong.com/1676  รีบๆกระจายข่าวนะ หมดเขต15ก.ย.นี  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 58 - 26 ต.ค. 58 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ www.admissions.rmutk.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9625  

 


สื่อการเรียนรู้ E-Media สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 


การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 2
การตรวจผิวหนัง ผม และเล็บ

การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1
หลักการตรวจร่างกาย


ชีวโมเลกุล

 


การสังเคราะห์ด้วยแสง
แบบบูรณาการ


นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม


ท่องไปในโลก
ของกล้ามเนื้อ


ไฟฟ้าเคมี
เชิงบูรณากา


อุปกรณ์วัดปริมาตร
และเครื่องชั่ง


ไขปริศนา
พฤกษาพรรณ


ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น

 

 


ค้นข่าวมาเล่า
 

แผนที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม และสถานที่ใกล้เคียง
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 
June 2560
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 June 2560
 
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com