.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   Home page 
General
 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพกิจกรรมอื่น ๆ.....

News releases
 
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
     
News Knowledge.
 
เว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก 
       สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน ที่ผ่านมา กลุ่มรณรงค์สนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในอาเซียน (Asian Dangue Vaccin

 
Image activity
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดกรวยและถวายพานพุ่มสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิยาคม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 โดยได้ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นละ 1 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว...และให้ตัวแทนนักเรียนมอบพวงมาลัยกราบแม่ เพื่อแสดงถึงความรัก ที่มีต่อแม่.
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เปิดประตูสู่อาเซียน กิจกรรมของนักเรียนในวันสัปดาห์ห้องสมุด และสัปดาห์อาเซี่ยน โดยงานห้องสมุด และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒนธรรม พร้องกับทุกกลุ่มสาระร่วมจัดกิจกรรมารเรียนรู้เชิงบูรณาการ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ หน้าลานห้องสมุด ดูเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์นี้
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ได้เข้าร่วมพิธีรับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด(TRC.VB Harm Prevention) ปี 2559 ของอาสาสภากาชาดไทย จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพ ฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2559
โครงการดีดีที่หยิบยื่นให้กับนักเรียนคนเชียงราย เพื่อพัฒนาบ้านเกิด โรงเรียนเชียงของวิทยาคมเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา สิงห์ปาร์ค เชียงราย กับนักเรียน ม.5 ม.6 จาก ชขว. วกค. บรว. และหซว. เพื่อเรียนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตลอดหลักสูตรจนจบ ทุนรายละไม่ต่ำกว่า 240,000 ตลอดหลักสูตร เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตคนเชียงราย ให้กลับมารับใช้แผ่นดินเกิด ข้อสำคัญนักเรียนต้องมีคะแนน โอเนต ภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 โดยมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ให้การต้อนรับ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม

ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
         

 

ข่าวการศึกษาต่อ
 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน (โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก) จำนวนนักศึกษา 90 คน  ตามรายละเอียด  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคิดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(ควตา) และโครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2558  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่   

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครตรงนักเรียนชนบทเข้าเรียนจุฬาฯ จำนวน59 ทุน (มีพักหอให้อยู่ฟรี+เงินเดือน 5,000 บาท)   ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.enttrong.com/1676  รีบๆกระจายข่าวนะ หมดเขต15ก.ย.นี  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 58 - 26 ต.ค. 58 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ www.admissions.rmutk.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9625  

 


สื่อการเรียนรู้ E-Media สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 


การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 2
การตรวจผิวหนัง ผม และเล็บ

การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1
หลักการตรวจร่างกาย


ชีวโมเลกุล

 


การสังเคราะห์ด้วยแสง
แบบบูรณาการ


นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม


ท่องไปในโลก
ของกล้ามเนื้อ


ไฟฟ้าเคมี
เชิงบูรณากา


อุปกรณ์วัดปริมาตร
และเครื่องชั่ง


ไขปริศนา
พฤกษาพรรณ


ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น

 

 


ค้นข่าวมาเล่า
 

แผนที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม และสถานที่ใกล้เคียง
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 
March 2560
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 28 March 2560
 
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com