.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เอกสารการจัดทำแผนครับ 
     
แบบสรุปโครงการครับ 
     
ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
     
แบบฟอร์มการรายงานกิจกรรม โครงการโรงเรียนสีขาว ชขว. 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานมอบเงินรางวัลตามโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 15,000 บาท ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต)สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาได้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ,การงานอาชีพฯ และสุขศึกษาพลศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนสะอาด เขตพัฒนาน่าดู และ การประกวดมุมห้องน่าอ่าน และ 10 ยอดนักอ่านของห้องสมุดโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธง หลังเสร็จกิจกรรมเคารพธงชาติแล้ว
นายดวงจันทร์ ธรรมยศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมกับตัวแทนคณะครู ได้ทำหน้าที่ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) จ.พะเยา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2557
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายบังคม พระบรมรูป พระปรมินทามหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพิธีที่ว่าการอำเภอเชียงของ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 อย่างพร้อมเพรียง...
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะให้ข้อคิดนักเรียนเป็นระดับชั้น ในโอกาสวันแรกของการเตรียมความพร้อม ลงทะเบียนเรียนเน้นย้ำภาระหน้าที่ของนักเรียน ทั้งการเรียน พฤติกรรม การนำค่านิยมคนไทย 12 ประการของ คสช.สู่การปฎิบัติตน และเชิญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของให้ความรู้ ความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ส่งผลต่อสติปัญญา การรัปประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัย รับประทานอาหารเช้าทุกวันก่อนมาโรงเรียน หลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูปเช่นบะหมี่สำเร็จรูป การเปลี่ยนค่านิยมไม่ดื่มน้ำเย็นมาดื่มน้ำสะอาดในอุณหภูมิปกติ และการรักษาสุขภาพจิตใจให้เบิกบาน

ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
         

 

เครือข่าย E-Network โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.36
 


สื่อการเรียนรู้ E-Media สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 


การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 2
การตรวจผิวหนัง ผม และเล็บ

การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1
หลักการตรวจร่างกาย


ชีวโมเลกุล

 


การสังเคราะห์ด้วยแสง
แบบบูรณาการ


นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม


ท่องไปในโลก
ของกล้ามเนื้อ


ไฟฟ้าเคมี
เชิงบูรณากา


อุปกรณ์วัดปริมาตร
และเครื่องชั่ง


ไขปริศนา
พฤกษาพรรณ


ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น

 

 


ข่าวการศึกษา
 


ค้นข่าวมาเล่า
 


แผนที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม และสถานที่ใกล้เคียง
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการ
 
ตุลาคม 2557
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
 
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com