.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
Download File

 แจ้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ได้ที่นี่ ครับ   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูธุรการ) 
      ตามประกาศโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ โดยปฏิบัติหนาที่ ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าเป็นงลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าธุรการ 
       ด้วยทางโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจข้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ ดังนี้    1
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     
หนังสือเวียน แนวปฏิบัติการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ขอกำหนดเพิ่มเติม 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 การให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง การส่งเสริมการท่องเที่ยวปลอดบริการทางเพศ การออกหน่วยบริการทางสังคม วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมี คณะผู้แทนจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศพม่า เข้าร่วมในวันดังกล่าว และมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าร่วมงาน มีการจัดบูท แสดงและต่อต้านการค้ามนูษย์ จากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย..
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวนการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานมอบป้ายประกาศ โรงเรียนเชียงของวิทยาคมเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ร่วมเดินขบวนต่อต้านวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) (ภัยแล้ง) วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559 โดยมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคมรับมอบอุปกรณ์การศึกษา ในระบบทวิศึกษากับวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ของนักเรียนในสายทวิศึกษา ต่อไป ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม.
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยท่านพระครูบวรรัตนธรรม เจ้าคณะอำเภอเชียงของ กล่าวสัมโมทนียกถา และนายธวัชชัย ข่ายแก้ว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นธาน นายเจริญ ไชยเลิศ ประธานชมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เข้าพบปะผู้ปกครองนักเรียนในวันดังกล่าว และ ครูที่ปรึกษารายงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง ในชั้นเรียน..

ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
         

 

ข่าวการศึกษาต่อ
 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน (โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก) จำนวนนักศึกษา 90 คน  ตามรายละเอียด  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคิดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(ควตา) และโครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2558  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่   

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครตรงนักเรียนชนบทเข้าเรียนจุฬาฯ จำนวน59 ทุน (มีพักหอให้อยู่ฟรี+เงินเดือน 5,000 บาท)   ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.enttrong.com/1676  รีบๆกระจายข่าวนะ หมดเขต15ก.ย.นี  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 58 - 26 ต.ค. 58 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ www.admissions.rmutk.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9625  

 


เครือข่าย E-Network โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.36
 


สื่อการเรียนรู้ E-Media สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 


การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 2
การตรวจผิวหนัง ผม และเล็บ

การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1
หลักการตรวจร่างกาย


ชีวโมเลกุล

 


การสังเคราะห์ด้วยแสง
แบบบูรณาการ


นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม


ท่องไปในโลก
ของกล้ามเนื้อ


ไฟฟ้าเคมี
เชิงบูรณากา


อุปกรณ์วัดปริมาตร
และเครื่องชั่ง


ไขปริศนา
พฤกษาพรรณ


ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น

 

 


ค้นข่าวมาเล่า
 


แผนที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม และสถานที่ใกล้เคียง
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการ
 
มิถุนายน 2559
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 25 มิถุนายน 2559
 
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com