.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน วิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท 
       โรงเรียนเชียงของวิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอน วิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 9,140 บาท รับสมัครวันที่ 6 - 12 ต.ค. 58 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามเพิ่มเติม 053791434 , 0918511505
บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     
หนังสือเวียน แนวปฏิบัติการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ขอกำหนดเพิ่มเติม 
     
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนเชียงของวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 3-4 กันยายน 2556 ทั้ง 4 สีต่างแสดงออกถึงพลังความคิดพลังกาย เป็นที่ชื่นชมของคณะครู โดยผู้อำนวยการโรงเรียนให้ข้อคิดในพิธีเปิด ว่า แม้เราจะแยกกลุ่มเพื่อแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ ที่มีอยูในการจัดกิจกรรมบูรณาการครังนี้ ถือเป็นเพียงการสมมุติเพื่อให่แต่ละสีมีความรักความสามัคคีกันต่างคนต่างช่วยกันคิด ช่วยกันทำ เหนืออื่นใดในครอบครัวม่วง-ขาวคือขอให้พวกเรามีความรักความผูกพันต่อกัน เพื่อนต่อเพื่อน น้องต่อพี่ พี่ต่อน้อง นักเรียนต่อครูอาจารย์ ครูอาจารย์ต่อนักเรียน ทำตนให้สังคมชื่นชม และภาคภูมิใจในความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีมงกุฎครอบดาว
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานในจัดกิจกรรม กิจกรรมบูรณาการ สัปดาห์ห้องสมุด สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สัปดาห์อาเซี่ยน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างของนานากิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงถึงคุณลักษณะของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ ห้องสมุดและหอประชุมโรงเรียนเชียงของวิทยาคม
คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัดสพม.36 กลุ่มย่อยที่ 6 (พะเยา) เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนเชียงของวิทยาคม โดยมีนายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
         

 

ข่าวการศึกษาต่อ
 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน (โดยวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก) จำนวนนักศึกษา 90 คน  ตามรายละเอียด  ดาวน์โหลดได้ที่นี่ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคิดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง(ควตา) และโครงการพิเศษต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2558  ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่   

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครตรงนักเรียนชนบทเข้าเรียนจุฬาฯ จำนวน59 ทุน (มีพักหอให้อยู่ฟรี+เงินเดือน 5,000 บาท)   ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.enttrong.com/1676  รีบๆกระจายข่าวนะ หมดเขต15ก.ย.นี  

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ และวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 58 - 26 ต.ค. 58 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซด์ www.admissions.rmutk.ac.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-9625  

 


เครือข่าย E-Network โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.36
 


สื่อการเรียนรู้ E-Media สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 


การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 2
การตรวจผิวหนัง ผม และเล็บ

การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1
หลักการตรวจร่างกาย


ชีวโมเลกุล

 


การสังเคราะห์ด้วยแสง
แบบบูรณาการ


นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม


ท่องไปในโลก
ของกล้ามเนื้อ


ไฟฟ้าเคมี
เชิงบูรณากา


อุปกรณ์วัดปริมาตร
และเครื่องชั่ง


ไขปริศนา
พฤกษาพรรณ


ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น

 

 


ค้นข่าวมาเล่า
 


แผนที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม และสถานที่ใกล้เคียง
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการ
 
ตุลาคม 2558
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 9 ตุลาคม 2558
 
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 

 

 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com