.

>เกียรติยศ ศักดิ์ศรี มากมีพร้อม จะไม่ยอมให้ใครที่ใหนข่ม พวกเราชาวเชียงของวิทยาคม แสนชื่นชมซึ้งค่าสถาบัน <

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 >>>> ดาวน์โหลด กำหนดการการรับสมัครได้ที่นี่  
 >>>> าวน์โหลด ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้ที่นี่(แนะนำให้ใช้กระดาษ
           สีชมพูเวลาปริ้นท์ครับ)  

 >>>> ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ที่นี่ (แนะนำให้ใช้กระดาษ
           สีฟ้าอ่อน เวลาปริ้นท์ครับ)  

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รายชื่อนักเรียน ติด ปพ.5 ดาวน์โหลดที่นี่ได้แล้ว.. 
     
ข่าวสาระน่ารู้
 
ตัวอย่างฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 
      โหลดตัวอย่างฟอนต์มาตรฐานราชการไทยดูครับว่าแบบใหนสวย เชิญครับ

13 ฟอนต์มาตรฐานของ SIPA ที่กำหนดใช้ในหนังสือราชการไทย 
      ตามที่ครม.ได้มีมติให้ทุกหน่วยงานราชการ เลิกใช้ฟอนท์ต่างชาติในการรับส่งหนังสือราชการ โดยให้ใช้ฟอนต์มาตรฐาน ที่พัฒนาโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) แทน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงของวิทยาคมและผู้สนใจทั่วไปดาวน์โหลดฟอนต์ของ SIPA เพื่

 
ภาพกิจกรรม
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2556
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เพื่อให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยอมรับฟังเสียงส่วนมาก นักเรียนได้รับการเลือกตั้งตามกระบวนการเลือกตั้งตามรูปแบบประชาธิปไตย ได้เป็นประธานนักเรียน และประกาศแต่งตั้งเป็นรูปแบบคณะกรรมการนักเรียน ตามรูปแบบการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
นายนิทัศน์ สิทธิยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม เป็นประธานให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เฉลิมพระเกียรติ 58 พรรษา ปี 2556 ได้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายเพื่อคัดเลือกให้เหลือแค่ 1 ทีม ซึ่งจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก นำกลับมาใช้ประโยชน์ตลอดจนการรวบรวมขยะจัดส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการจขยะแก่นักเรียน เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างแท้จริงและขยายเป็นสังคมรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการประเมินประกอบไปด้วย 1. นายพิธาน พื้นทอง สพฐ. 2. นายวิโรจน์ สุริยายนต์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 3. นางสุดารัตน์ ภิรมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 4. นางสาวอังคณา ธารธาราทอง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 5. นายอลงกต ศรีวิจิตรกมล กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 6. นางสาวระเบียบ ภูผา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 7. นาวาเอกมนตรี ชูนามชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
ภาพบรรยากาศ การสอบ Las ม.2 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และยกผลสัมฤทธิ์ของการสอบ Las ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556

ข่าวสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
         

 

เครือข่าย E-Network โรงเรียนเชียงของวิทยาคม สพม.36
 


สื่อการเรียนรู้ E-Media สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 


การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 2
การตรวจผิวหนัง ผม และเล็บ

การตรวจร่างกายในผู้ใหญ่ 1
หลักการตรวจร่างกาย


ชีวโมเลกุล

 


การสังเคราะห์ด้วยแสง
แบบบูรณาการ


นิเวศวิทยา
และสิ่งแวดล้อม


ท่องไปในโลก
ของกล้ามเนื้อ


ไฟฟ้าเคมี
เชิงบูรณากา


อุปกรณ์วัดปริมาตร
และเครื่องชั่ง


ไขปริศนา
พฤกษาพรรณ


ตรรกศาสตร์
เบื้องต้น

 

 


ข่าวการศึกษา
 


ค้นข่าวมาเล่า
 


แผนที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม และสถานที่ใกล้เคียง
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
ผู้อำนวยการ
 
เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 เมษายน 2557
 
 
เรียนจบจากรั้วม่วง-ขาวไปแล้ว คิดถึงรั้วม่วง-ขาว มากน้อยเท่าไหร่? ?
คิดถึงมากที่สุด
คิดถึงมาก
คิดถึง
คิดถึงปานกลาง
คิดถึงน้อย
คิดถึงน้อยที่สุด
ไม่คิดถึงเลย
 

 

 
 
: โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
350 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
Tel : 053-791434  Fax : 053-791537
Email : ckwschool@hotmail.com